Active

user1-active

Passive

user1-passive

Reference

user1-projectreference

เกี่ยวกับเรา

มากกว่า 20 ปี ที่เฟลมเทคนิคได้ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดการป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทย  เราได้เติบโตขึ้นมาก และมีการเพิ่มสายการผลิตภัณฑ์ใหม่  มีบริการด้านวิศวกรรม ร้านค้า และระบบสินค้าคงคลังที่ดีอย่างเต็มรูปแบบ เราไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดด้านการป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทย  ขณะนี้เราก้าวสู้ความเป็นนานาชาติด้วยกลยุทธ์การเติบโตในภูมิภาคเอเชีย ไม่ได้จำกัด เฉพาะแค่พม่าและเวียดนามเท่านั้น  เฟลมเทคนิคสามารถสรุปได้ว่าเราเป็นผู้รับเหมาระดับนานาชาติและผู้จัดจำหน่ายที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยภารกิจในการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง  ลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจเรา เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของเรา และความไว้วางใจด้วยคุณภาพงานที่เราติดตั้งทุกอย่าง

Active Fire Protection

Passive Fire Protection